Utbildning

Sedan slutet av 1990-talet har marknaden för importörer av vin, öl och sprit vuxit dramatiskt. I kombination med en alltmer internationellt utvecklad dryckes- och matkultur har också restaurang- och hotellbranschen förändrats radikalt. Idag finns det tiotusentals sorter av vin, öl och sprit från alla världens länder representerade i Sverige, något som ställer stora krav på personal i branschen. Med en ökad medvetenhet och krav bland konsumenter och restauranggäster har behovet av utbildning därför ökat stort.

Med en hårdare konkurrens inom restaurangbranschen är det idag ett måste att utbilda sin personal. Det finns dessutom studier som visar att dryckesutbildad personal kan öka försäljningen mot kvalitetsdrycker och därmed större gästupplevelser med 20–25 procent. Att kontinuerligt utbilda personalen gör också att den stannar längre, något som är oerhört viktigt med tanke på hur svårt det är att anställa kompetent och pålitlig personal idag.

Michel har arbetat med dryckesutbildningar på instegs- och hög nivå i över två decennier och är idag en av landets mest erfarna och populära dryckesutbildare. Utöver sina uppdrag på Restaurangakademien anordnar Michel även utbildningar direkt på restauranger, barer, hotell och hos dryckesimportörer.

Kurserna

Alla utbildningar designas specifikt för varje kund utifrån dennes behov och önskemål. Ju mer detaljerat man beskriver sina behov, desto mer effektiv blir utbildningen och därmed kan man också lättare uppnå målen.

Introduktionskurser – den här typen av kurser vänder sig till personal som kommer i kontakt med drycker i sitt jobb med inte arbetar djupare med dem, exempelvis serveringspersonal och bokningspersonal. Tidsåtgång 3–4 timmar per kurs.

Exempel på kurser:

 1. Vad är vin? En grundkurs i vin, från druvsorter och smakprofiler till ursprung.
 2. Världens viner – en grundkurs i de viktigaste vinländerna, distrikten och vinstilarna.
 3. En fördjupning i världens viner med större fokus på specifika vinländer och vinstilar.
 4. Att kombinera vin och mat, en grundkurs i smaksinne och smakbalans.
 5. Vad är öl? En grundkurs i ölbryggning, råvaror, ölstilar och ursprung för öl.
 6. Att kombinera öl och mat, en grundkurs i smaksinne och smakbalans.
 7. Vad är sprit? En grundkurs i destillation och spritstilar samt ursprung av sprit.

Djupare utbildningar – den här typen av kurser passar för personer som har vissa grundkunskaper och arbetar mer fokuserat med vin och drycker, exempelvis serveringspersonal på mer ambitiösa restauranger, restaurangchefer, kockar och bokningsansvariga på hotell och event. Tidsåtgång 3–4 timmar per kurs.

Exempel på kurser:

 1. Vinodling – en fördjupning i hur vinodling och klimat påverkar vinets karaktär.
 2. Vinframställning – en fördjupning i vinmakarens arbete och hur det påverkar vinet.
 3. Vinstilar eller vinursprung – fokuserade kurser på specifika vintyper och områden.
 4. Fördjupning i olika typer av sprit på “avec-vagnen”

Master Classes – Michel gör också fördjupande specialkurser inom vissa områden som han under lång tid har specialiserat sig på. Den här typen av kurser vänder sig till personer med större kunskapsbehov, exempelvis personal som arbetar på restauranger eller hotell med särskilt fokus. Tidsåtgång 1–2 dagar per kurs.

Exempel på master classes:

 1. Bourgogne och dess viner – inklusive Chablis
 2. Rhônedalen och dess viner
 3. Spanien och dess viner
 4. Österrike och dess viner
 5. Kalifornien och dess viner
 6. Oregon och Washington och dess viner
 7. Nya Zeeland och dess viner

Att planera en utbildning

Då Michel ofta är bokad lång tid i förväg bör alla utbildningar planeras i god tid. Datum och plats är de två grundläggande sakerna att snabbt komma överens om. Antingen man har man en egen lokal eller måste hyra en eller boka en restaurang ligger detta på kunden ta ansvar för. Michel har en lokal för 12 personer intill Sollentuna Centrum som kan hyras om så önskas.

Nästa steg är att komma överens om ett tema som passar eventet och sällskapet, samt också komma överens om en budget för dryckerna. Sker provningen i egen lokal eller hos Michel finns det inga särskilda regler att ta hänsyn till, men sker provningen på restaurang eller hotell måste man komma överens med dem vad som gäller eftersom vi har en alkohollag att ta förhålla oss till.

Glasen som används ska vara anpassade för vinprovning och finnas i tillräckligt antal. Om man inte har egna glas kan Michel hjälpa till med kontaktuppgifter till uthyrningsfirma (det brukar kosta omkring 10 kr per glas inklusive leverans och diskning).

Om man vill att Michel ska visa bildspel får man själv ombesörja dataprojektor och om så behövs också filmduk.

Utifrån allt ovanstående planerar Michel ihop en utbildning och sammanställer en lista på drycker. Vem som beställer och köper in dessa drycker kommer vi överens om.

För bokning av en utbildning

Kontakta Michel på michel@mvg.nu eller 070-7870889 för att planera en utbildning och för offert.

OBS! Notera att avbokning inom 14 dagar före provningen resulterar i en avbokningskostnad på 50% av överenskommet pris. Om avbokning sker inom 7 dagar före provningen kommer fullt pris av debiteras.