Konsultation

Michel Jamais offers a range of consulting services to hotels, restaurants, importers of wine and other beverages, embassies, wine or beer organizations or producers of wine, beer, spirits or food. It may be small one time assignments with a duration of a couple of hours, or contracts stretching over a long time, in Sweden or elsewhere.

Konsultation

Michel Jamais erbjuder en rad konsulttjänster till restauranger, hotell, dryckesorganisationer, ambassaders handelsavdelningar och tillverkare eller importörer av vin, öl och sprit. Det kan röra sig om enstaka kortare uppdrag om ett par timmar till uppdrag som sträcker sig mer stadigvarande över tiden.
Även olika typer av skrivuppdrag erbjuds, exempelvis produktinformation och texter på websidor. Eftersom Michel primärt är en oberoende dryckesskribent och kan vissa typer av texter och framför allt värderande utlåtanden om produkter strida mot de journalistiska etiska reglerna. Därför förbehåller sig Michel rätten att åta sig författandet av vissa typer av texter.

För hotell och restauranger – uppdragen kan röra sig om allt från att ta fram dryckesprogram och skapa dryckeslistor till att utveckla mat- och dryckeskoncept. I den här typen av uppdrag är det också vanligt att man kompletterar med personalutbildning. Vanligt efterfrågade uppdrag är också att arrangera vinmiddagar och ölmiddagar för restaurangens gäster.
Med Helene Rosenquist erbjuder vi också utveckling av service, serverings- och matsalsarbete, merförsäljning (revenue management) och ekonomisk kontroll och uppföljning. Det kan röra sig om kortare uppdrag under exempelvis uppstart av en restaurang, eller mer stadigvarande över längre tid.

För dryckesimportörer – de vanligaste uppdragen är att skriva produktblad och texter för websidor eller kataloger, men också att utbilda personalen, inte minst säljarna. Det kan också röra sig om att utbilda kundernas (restaurangernas) personal och även leda provningar hos dem. Återigen kommer Michels oberoende ställning att spela in och Michel kan därför välja att utesluta drycker eller typer av drycker som strider mot hans kvalitetskrav eller etiska och moraliska agenda.

För ambassader och dryckesorganisationer – den vanligaste typen av uppdrag är att anordna eller leda provningar och “master classes” för restaurangpersonal, dryckesskribenter och sommelierstudenter. Ett typiskt uppdrag kan också vara att ta fram informativt textmaterial till broschyrer eller websidor. Även i detta fall kommer Michel att följa sina etiska och moraliska regler om även avstå från värderade omdömen.

För livsmedelsproducenter – emellanåt gör Michel konsultuppdrag åt livsmedelsproducenter. Det rör sig oftast om textmaterial angående samspelet mellan råvaror (och maträtter) och drycker till dessa, men också om att lyfta fram det aktuella livsmedlet i en dryckesmåltid på restaurang.

Förfrågningar om konsultuppdrag

Offert lämnas efter beskrivning av konsultuppdragets art.
Kontakta Michel på michel@mvg.nu eller 070-7870889
Kontakta Helene på helene@mvg.nu eller 073-6211131